За нас

Profiller Software SRL и Agriprest GmbH са две европейски компании, които обединиха своите производствени мощности през 2011г., за да създадат онлайн IT платформа, наречена ”PROFILLER”. Тя представлява софтуер за управление на човешки ресурси, проектиран да набира, тества, оценява и свързва кандидати и работни места.

”PROFILLER” е нова канцепция за онлайн пазара на рекрутиране, тъй като той предлага интегриран пакет за набиране, тестване, оценяване и свързване на техническите умения на кандидатите с работата, за която те кандидатстват. Във връзка с това ние изведохме рекрутирането на следващото ниво спрямо класическото, която се основава на кандидатсване чрез автобиография (CV). Чрез нашата софтуерна платформа, фазата на предварително пресяване става автоматична и работодателите могат мигновено да преценят качествата на кандидатите.

Относно платформата

Как работи тя?

”PROFILLER” показва, че набирането на персонал онлайн е нещо повече от обикновена база данни с автобиографии. Онлайн рекрутирането всъщност трябва да гарантира съществуването на филтър за селекция на качествени кандидатури. Целта на ”PROFILLER” е да улесни процеса на рекрутиране и да повиши качеството на процеса. Така работадателите имат възможност да открият умни кандидати, притежаващи know-how и високи технически умения, докато самите кандидати имат по-добри възможности да открият подходящата работа.

Тестването на кандидати е задължителна фаза за всички кандидатстващи. Въпросите се определят от работодателя в унисон със специфичните нужди. ”PROFILLER” осигурява ефектвиност, обективност и прозрачност за Вашия бизнес.

”PROFILLER” предоставя качествени услуги на подбро посредством проверка на знанията и качествата на кандидатите. Нашия процес на тестване е изключително бърз и ефективен, като целта му е да открие правилните служители за правилните работни места. В крайна сметка, посредниците по човешки ресурси получават по-малко автобиографии и много по-качествени сред тях, благодарение на филтрирането.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да подобрим качеството на пазара за набиране на персонал и човешки ресурси. Стремейки се към това, „PROFILLER” повишава качеството и ефективността на този сектор и подпомага всички хора, обвързани с този процес: както и работодаталите, така и търсещите работа.

Хората са щастливи на тяхната работа, ако им се предостави правилната работа. Работниците, които са щастливи на работното си място се справят по-добре с професионалния и личния си живот. Хора и компании, които подхождат едни на други, растат заедно и развиват чудесни неща. ”PROFILLER” може да накара точно това да се случи и при вас.

Нашата Визия

Oamenii sunt cea mai valoroasa resursa. Deoarece, fiecare persoană este unică prin competențele și experiența. Și această unicitate, identificata și implicata la locul potrivit, duce la succes și la dezvoltare de ambele parti. Acestea sunt motivele pentru care eforturile noastre se concentrează pe metode inovatoare, obiective și eficiente care aduc individul la locul de muncă potrivit . Această viziune este inspirată și desfășurata de fiecare membru din echipă Profiller: pasionat, motivat, responsabil și conectat cu oameni.

Нашите Ценности

• Отличие посредством иновации

Нашето иновативно мислене ни отличава от конкуренцията. Иновацията е активната движеща сила, която ни въведе в бизнеса, подобри нашата производителност, намали риска и добави стойност към продуктите ни.

• Ориентираност към клиента

Ние сме фокусирани върху задоволяването на нашите клиентски нужди. Ние искаме да изградим силни дългосрочни партньорства с нашите клиенти. Ние сме гъвкави в установяването на партньорства, персонализирането на всяко отношение и адаптирането ни към нуждите на клиента.

• Отговорност

Ние поемаме отговорност за нашите бизнес предложения и оценяваме обратната връзка. Това ни помага да подобрим нашите услуги и да поддържавме добра комуникация с нашите партньори.

• Професионализъм и уважение

Ние вземаме всички необходими мерки, за да осигурим поверителността на сътрудничеството с нашите партньори. Ние се отнасяме към всеки един от тях с уважение.