Бизнес предложение

НАШЕТО БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Нашето бизнес предложение се състои или в предоставянето на авторски права за използването на „PROFILLER” или в създаването на съвместно предприятие между нашите компании. Целта е да се генерира печалба, която да бъде споделена между нас. Печалбата се получава посредством изграждането и експлоатацията на софтуер във Вашата компания с марката „PROFILLER”, продукт финансиран от AgriPrest GmbH и развит от Profiller Software SRL.

КАКВИ ТРЯБВА ДА СА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ?

Ние търсим частни инвеститори, инвестиционни фондове и разширяващи се онлайн базирани компании в сферата на човешките ресурси, които споделят нашата визия и бизнес модел и са заинтересовани в завършен продуктов модел. Нашите партньори трябва да притежават:

  1. Добро разбиране на пазара на човешки ресурси в собствената страна;
  2. Визия за изпълнението;
  3. Конкурентен дух и желание за управление на нов тип продукт;
  4. Да бъдат отговорни и умеещи да оценяват иновативни продукти.

ПАЗАРЪТ

Световният пазарен оборот за сектора на човешки ресурси се равнява на повече от 400 млрд. евро. Софтуерните решения в тази специфична област са постепенно растящ пазар, който адресидра растящите нужди на един все по-комплексен пазар.

Бизнесът

Нашето бизнес мислене се обхваща цялата верига на набиране на персонал вкючително професионални консултанти, компании за селекция и самите кандидати. Добавената стойност на нашето предложение произтичва от непосредствено автоматично тестване и свързване на подходящите кандидати с правилната позиция. Този процес спестява време и избягва неправилното разпределение между кандидати и работа.

Нашите партньори имат свободен избор между B2B и/ли B2C бизнес модели. Някои компании в сектора начисляват сервизна таксва върху работодателя, докато други го правят и с кандидатите за работното място.

Моля, обърнете внимание, че ние работим на принципа на изключителността. Една страна – един клиент.

НАШЕТО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО. КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА.

Нашата услуга е различна от тази на конкуренцията, тъй като ние разработихме този софтуер за съществуващи нужди вътре в предприятието. След като изследвахме пазара ние осъзнахме, че нашия продукт може да бъде използван както и от МСП, които не могат да си позволят отдел за човешки ресурси, така и от професионални HR консултанти. Към момента „PROFILLER” е единствената онлайн платформа за набиране на персонал, която притежава интегриран пдоход, състоящ се от три стъпки и обхващащ целия спектър от дейности: намиране на кандидати (рекрутиране), тестване на кандидати (филтриране), тяхното оценяване и съвпадние (обслужване на кандидати готови да започнат работа).

ПЕЧАЛБА. ОТКЪДЕ?

Печалбата се генерира посредством продажба на проекти за рекрутиране, намиране на съвпадения и тестване към определен клиент. Този тип проекти са пригодени за всеки, който набира, наема, уволнява, оценява работници, както за публичния, така и за частния сектор.

В перспектива, ние заедно моежем да мултиплицираме услугите към нашите клиенти посредством такива, които носят печалба като например продажбавата на професионални тестови въпроси и тестове на компании.